„Šiauliai“
II kėlinys, 8 min.
38
:
36
Atsinaujins po sek
Vilniaus „Rytas“

EUROBASKET 2022 GERIAUSIŲ RINKIMŲ TAISYKLĖS


BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB All Media Lithuania (juridinio asmens kodas: 121393020; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo internetinį “Eurobasket 2022 geriausių rinkimai” projekto Konkursą (toliau – Konkursas).
2. Konkuros rėmėjas – ACC Distribution, UAB (toliau – Rėmėjas).
3. Konkurso „Eurobasket 2022 geriausių rinkimai“ taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojo atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką;
4. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą) su tikslu dalyvauti Konkurse (toliau – Dalyvis/Dalyviai).
5. Dalyviai Konkurse dalyvauja internetu adresu https://www.krepsinis.net/rinkimai
6. Konkursas vyksta nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. iki 2022 m. rugsėjo 22 d. Dalyviai gali registruotis kiekvieną dieną. Konkursas vyks kiekvieną savaitės dieną iki paskelbtos Konkurso pabaigos dienos.

REIKALAVIMAI DALYVIAMS
1. Dalyviai gali dalyvauti Konkurse registruojantis ir nesiregistruojantis. Registracija dalyvauti Konkurse yra privaloma jei Dalyvis nori laimėti prizą. Visi Dalyviai savo noru užpildę Dalyvio registracijos formą, joje pateikę teisingą informaciją ir sutikę dalyvauti Konkurse, dalyvauja Konkurse. Konkurso Dalyvis, kuris nori laimėti prizą, privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Konkurso organizavimui, vykdymui ir Konkurso laimėtojų paskelbimui bei prizų įteikimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Konkurso Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Konkurse.
2. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Konkurse, asmuo, kuris yra nepilnametis, jis apie savo dalyvavimą Konkurse yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka.
3. Laimėjimo atveju, nepilnamečio Dalyvio laimėtą prizą turės atsiimti tėvai (įtėviai, globėjai).
4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Konkurse, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
5. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Konkurso Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Konkurso bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Konkurse ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.).

KONKURSO PRIZAS
1. Konkurso prizai – OnePlus 10T 5G telefonas ir 10 OnePlus Nord Buds ausinių.
2. Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.

KONKURSO EIGA
1. Nuo rugpjūčio 21 d. prasidės balsavimas, kuriame Konkurso Dalyviai rinks labiausiai patikusį Eurobasket 2022 žaidėją, komandą, momentą, rungtynes ir pan.
2. Pažymėjus patinkančius atsakymus kategorijose ir norint laimėti konkursą, reikės užsiregistruoti registracijos formoje pateikiant savo duomenis.
3. Konkursas baigsis rugsėjo 22 dieną. Rugsėjo 23 dieną krepsinis.net tinklalapyje bus paskelbtas Konkurso laimėtojas.
4. Su Konkurso laimėtoju bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Konkurso Dalyvis, laimėjęs Konkursą, sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

ASMENS DUOMENYS
1. Dalyviai, dalyvaudami Konkurse, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Konkurso organizavimo, vykdymo, laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais.
2. Dalyvis dalyvaudamas Konkurse sutinka, kad Konkurso rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas.
3. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]
4. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės nustatyti, ar yra išpildytos Konkurso sąlygos, identifikuoti laimėtojo bei pateikti prizo.
5. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.
6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojo neįmanoma pasiekti elektroniniu paštu, kurį Dalyvis, registruodamasis Konkurse, nurodė.
2. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
3. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.
4. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir(arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.
5. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje krepsinis.net